Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

WYSTĄPIENIE OBPON.ORG DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z WNIOSKIEM O STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z USTAWĄ ZASADNICZĄ NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ UCHWALONEJ 29 PAŹDZIERNIKA 2010 r. USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz.U. z 2010 r., nr 226, poz. 1475)

2011-03-10 13:37:00

Szanowni Państwo - Członkowie Organizacji OBPON.ORG, pracodawcy osób niepełnosprawnych     Zarząd Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG, reprezentującej interesy pracodawców osób

więcej

Nowe druki rozliczeń z PFRON

2011-03-10 10:15:00

Minister pracy Jolanta Fedak podpisała dwa rozporządzenia. Jedno zmienia przepisy w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych, wprowadzając nowe formularze służące do rozliczeń z PFRON przez niepełnosprawnych rolników i osoby prowadzące działalność

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Jakie środki ZFRON niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2011 r. podlegają rygorowi zwrotu do PFRON? ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 17.02.2011 R.

2011-03-10 10:02:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych skierowała w dniu 26.01.2011 r. zapytanie do Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie 

więcej

WAŻNE - ZMIANA PRAWA: 8 marca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

2011-03-10 08:55:00

8 marca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 50, poz. 261).

więcej

WAŻNE - ZMIANA PRAWA: 16 marca 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania

2011-03-10 08:44:00

16 marca 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 44, poz.

więcej

Dopłaty będą później

2011-03-10 08:08:00

NOWE PRAWO - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku pracodawcy o wypłatę dofinansowania do pensji pracownika.

więcej

WAŻNE - ZMIANA PRAWA: 8 marca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 50, poz. 261)

2011-03-10 07:48:00

8 marca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 50, poz. 261).

więcej

Zakłady za słabo chronione?

2011-03-10 07:32:00

Zakłady pracy chronionej wciąż są niepewne swojej przyszłości. Co roku zmieniają się przepisy regulujące zasady ich funkcjonowania. Ubywa im przywilejów, przybywa obowiązków. Najbardziej poszukiwanymi przez nimi pracownikami są teraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Projekty nowych rozporządzeń wraz z załącznikami i uzasadnieniem

2011-03-09 13:27:00

1. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia 2. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 21 lutego

więcej

KOMUNIKAT OBPON: W dniu 08.03.2011 roku zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej kolejne dwa ważne dla pracodawców osób niepełnosprawnych rozporządzenia dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń

2011-03-09 12:29:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje: W dniu 08.03.2011 roku zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej kolejne dwa ważne dla pracodawców osób niepełnosprawnych rozporządzenia:

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Kolejne pytania w sprawie ustalania tzw. efektu zachęty oraz w sprawie podania terminu opublikowania nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rehabilitacji oraz nowych wzorów druków ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 02.03.2011 r.

2011-03-09 09:26:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych, zwróciła się w dniu 08.02.2011 roku do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w kolejnymi

więcej

Przedsiębiorca może dostosować zakład do potrzeb niepełnosprawnych

2011-03-09 07:52:00

PROJEKT - Pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot kosztów adaptacji zakładu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, jeśli inspekcja pracy potwierdzi, że spełnia on wymogi bhp.

więcej

Niepełnosprawni bez własnych firm

2011-03-08 08:27:00

W drugim półroczu ubiegłego roku o jedną czwartą zmniejszyła się liczba niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy korzystają z refundacji składek ZUS.

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Obniżenie wpłat na PFRON WYJAŚNIENIE OBPON.ORG

2011-03-07 10:30:00

Prezentujemy komunikat PFRON z dnia 4 marca 2011 roku. W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2011 r. przepisów ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informujemy, że warunkiem skorzystania przez

więcej

Gospodarcze Maliny przyznane

2011-03-07 10:30:00

Finał plebiscytu czytelników "PB", internautów z pb.pl i przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji Pracodawcy RP W tym roku antynagrodę otrzymują: Jacek Rostowski, czwórka

więcej

Dopłata za stanowisko spełniające wymogi bhp

2011-03-07 09:29:00

PROJEKT - Pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, jeśli inspekcja pracy potwierdzi, że spełnia ono wymogi bhp.

więcej

Wyliczanie stanu zatrudnienia na rzecz PFRON

2011-03-07 07:40:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wyliczanie stanu zatrudnienia na rzecz PFRON Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska ; Gazeta Podatkowa nr 19 (747) z dn. 2011.03.07, strona 18 Zatrudniamy 23 osoby na pełny etat. Oprócz tego jedna

więcej

Schorzenia szczególne zwiększają kwotę dofinansowania wynagrodzeń

2011-03-03 07:31:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Schorzenia szczególne zwiększają kwotę dofinansowania wynagrodzeń Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 18 (746) z dn. 2011.03.03, strona 18 Pracodawca zatrudnia pracowników niepełnosprawnych.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: W dniu 01.03.2011 roku zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dwa ważne dla pracodawców osób niepełnosprawnych rozporządzenia

2011-03-02 11:23:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje: W dniu 01.03.2011 roku zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dwa ważne dla pracodawców osób niepełnosprawnych rozporządzenia:

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Nowa wersja SODiR Off-line 8.43

2011-03-02 10:28:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych informuje, iż od 1 marca 2011 r. dostępna jest nowa wersja SODiR Off-line 8.43 Aby skorzystać z programu należy pobrać instalator, a następnie uruchomić go w celu instalacji na dysku.   Po instalacji

więcej

Jak ustalać wskaźniki zatrudnienia - Edyta Sieradzka

2011-03-02 07:33:00

Określając liczby niepełnosprawnych oraz wszystkich osób na etatach w firmie, uwzględniamy w nich osoby niepełnosprawne, przebywające na urlopach wychowawczych czy świadczeniu rehabilitacyjnym

więcej

KOMUNIKAT PFRON: informacja dla prowadzących zakłady pracy chronionej

2011-03-01 15:51:00

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2011 r. przepisów ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz brakiem stosownych rozporządzeń wykonawczych, uprzejmie prosimy pracodawców prowadzących zakłady pracy

więcej

Zmiany w PFRON. Dla niepełnosprawnych to cios

2011-03-01 11:59:00

Przyszłość zakładów pracy chronionej stoi pod znakiem zapytania, a wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Opolskie zakłady martwią się o swoich pracowników, ale zapewniają, że nie poddadzą się bez walki. Dla niepełnosprawnych praca jest bardzo ważna. To ucieczka

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry