Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT PFRON: NOWA WERSJA APLIKACJI e-PFRON Offline 1.5 - Pracodawcy mający status zpchr deklarację DEK-II (jeszcze na starym druku) za marzec br. mają już ją znowu zacząć wysyłać elektronicznie do PFRON

2011-04-19 08:56:00

Data publikacji : dn.18 kwietnia 2011 Pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej   Uprzejmie informujemy, że weszły w życie z dniem: 01.01.2011 r. ustawa z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

więcej

APEL OBPON.ORG DO PARTII POLITYCZNYCH: Stanowisko OBPON.ORG wobec dotychczasowych działań podjętych przez państwo polskie na rzecz osób niepełnosprawnych. Apel o uwzględnienie w programie działań partii politycznych problematyki społeczności osób niepełnosprawnych oraz ich pracodawców w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych

2011-04-18 12:30:00

INFORMUJEMY, ŻE ZARZĄD ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG WYSTOSOWAŁ W KWIETNIU 2011 ROKU APEL DO GŁÓWNYCH PARTII POLITYCZNYCH W POLSCE o uwzględnienie w programie działań partii politycznych problematyki

więcej

Od zaległych wpłat na PFRON trzeba naliczyć odsetki

2011-04-18 09:43:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Od zaległych wpłat na PFRON trzeba naliczyć odsetki Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 31 (759) z dn. 2011.04.18, strona 15 Firma zalega z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

więcej

250 mln zł na rehabilitację. Ograniczenie pomocy dla pracujących emerytów przyniesie 200 mln zł oszczędności, Skontrolowane zostaną firmy, które wystawiają kontrahentom ulgi we wpłatach na PFRON

2011-04-18 08:46:00

● Ograniczenie pomocy dla pracujących emerytów przyniesie 200 mln zł oszczędności ● Dodatkowe pieniądze na rehabilitację zostaną przekazane m.in. samorządom ● Skontrolowane zostaną firmy, które wystawiają kontrahentom ulgi we wpłatach na PFRON

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: doprecyzowanie odpowiedzi dotyczącej możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON przed 1 stycznia 2011 r. ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 07.04.2011 r.

2011-04-15 14:58:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG przesłała w dniu 05.04.2011 r. pismo do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z prośbą o doprecyzowanie wyjaśnienia uzyskanego z BON z dnia 28.03.2011 r., ( BON-I-076-8-2-LK/2011 ),

więcej

Komunikat BON Zmiana siedziby Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

2011-04-14 15:56:00

Szanowni Państwo, W związku z przeniesieniem siedziby Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych do budynku przy ulicy Nowogrodzkiej 11 w Warszawie, i związaną z tym przeprowadzką zaplanowaną w dniach 13-22 kwietnia 2011 r., uprzejmie informujemy o możliwych,

więcej

Komunikat PFRON Pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej (wpłaty na ZFRON i PFRON)

2011-04-14 15:49:00

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej środki uzyskane z tytułu zwolnień z podatków i opłat są obowiązani przekazywać w terminie 7 dni od daty ich uzyskania na rachunek Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej

Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

2011-04-14 07:53:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 30 (758) z dn. 2011.04.14, strona 18 Zatrudniam 19 pracowników. Od maja br. planuję przyjąć do pracy trzy

więcej

Zakup wyrobów lub usług może uprawniać do niższych wpłat na PFRON

2011-04-14 07:52:00

1 stycznia 2011 r. zmodyfikowano zasady nabywania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i jednocześnie umożliwiono niektórym zainteresowanym nabycie ulg i korzystanie z nich na dotychczasowych zasadach. Biorąc pod uwagę liczbę wątpliwości

więcej

W jakiej sytuacji pracodawca może obniżyć wpłaty na fundusz

2011-04-14 07:49:00

Czy przy wyliczaniu wysokości przysługującej naszym kontrahentom ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bierzemy pod uwagę wynagrodzenia wszystkich pracowników niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, czy ograniczamy

więcej

OPRACOWANIE OBPON: Jak wyliczać SEKCJĘ D.5. (stany zatrudnienia) na nowym wzorze druku Wn-D - EDYTA SIERADZKA

2011-04-13 11:11:00

OPRACOWANIE OBPON: Jak wyliczać SEKCJĘ D.5. (stany zatrudnienia) na nowym wzorze druku Wn-D opracowanie: EDYTA SIERADZKA - Dyrektor ds. Dofinansowań w firmie OBPON

więcej

Zakłady pracy chronionej toną w papierach. Uwaga nowe druki!

2011-04-13 08:27:00

Z jednej strony niekorzystne zmiany, z drugiej biurokracja to dziś zmora pracodawców osób niepełnosprawnych.

więcej

Różne terminy dla zakładów pracy chronionej

2011-04-12 10:02:00

Pracodawcy, którzy uzyskali status zpch przed 1 stycznia 2011, będą mieli więcej czasu na podniesienie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych niż ci, którzy weszli do tej grupy w tym roku

więcej

Do 30 kwietnia trzeba złożyć w PFRON sprawozdania finansowe za 2010 rok - Edyta Sieradzka

2011-04-12 09:55:00

Pracodawca, który ma obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, musi je przedstawić za trzy ostatnie lata, jeśli ubiega się o dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych

więcej

PFRON PRZYPOMINA: Dofinansowanie na pracowników z ustalonym prawem do emerytury

2011-04-07 09:53:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż zgodnie z art. 1 pkt. 10 lit. b ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2010

więcej

OPRACOWANIE OBPON: NOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ - z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych oraz z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - EDYTA SIERADZKA

2011-04-07 08:41:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia opracowanie dotyczące 2 nowych rozporządzeń MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ - z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: - dot. działania nowej wersji SODiR online i SODiR offline 8.63 po 4 kwietnia 2011 roku

2011-04-05 11:34:00

Szanowni pracodawcy w dniu wczorajszym została wdrożona przez PFRON nowa wersja SODiR online oraz SODiR off-line 8.63, w której zostały zamieszczone nowe wzory druków WN-D i INF-D-P, które pracodawcy muszą wysłać do PFRON do 20 kwietnia, starając się o dofinansowanie za marzec

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON i PFRON: W SPRAWIE WYKAZYWANIA TZW. EFEKTU ZACHĘTY W KONTEKŚCIE OPINII PRAWNEJ KANCELARII KUTNIK, KALINOWSKI I PARTNERZY (ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 01.02.2011 r.) (ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 28.03.2011 r.)

2011-04-05 10:20:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG w grudniu 2010 roku uzyskała od Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy opinię dotyczącą EFEKTU ZACHĘTY. W DNIU 05.02.2011 ROKU ORGANIZACJA OBPON.ORG

więcej

Przedsiębiorstwa później otrzymają dopłaty

2011-04-05 08:54:00

Niepełnosprawni przedsiębiorcy dłużej poczekają na wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie miał 14 dni na ocenę wniosku przedsiębiorcy o zwrot opłaconych składek ZUS. Wydłużyć może się też czas oczekiwania na

więcej

KOMUNIKAT PFRON: - Nowa wersja aplikacji SODiR Off-line 8.63 dostępna od 4 kwietnia 2011 r.

2011-04-05 08:27:00

Aplikacja SODiR off-line     Fundusz uprzejmie informuje, iż od 4 kwietnia 2011 r. dostępna jest nowa wersja SODiR Off-line 8.63 Aby skorzystać z programu należy pobrać instalator, a następnie uruchomić

więcej

Wysyłanie dokumentów do PFRON

2011-04-04 07:47:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wysyłanie dokumentów do PFRON Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 27 (755) z dn. 2011.04.04, strona 18 Firma otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Wdrożenie nowych druków Wn-D oraz INF-D-P w systemie SODiR, dostępność systemu

2011-03-31 15:30:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w związku z koniecznością wdrożenia modyfikacji związanej z wprowadzeniem nowych druków Wn-D oraz INF-D-P system SODiR będzie niedostępny dla Beneficjentów od 31 marca 2011 r. od godziny 24:00 do 4

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: dot. wskaźnika zatrudnienia uprawniającego od 1 stycznia 2011 roku do zwolnienia z podatku od nieruchomości dla ZPChr ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 09.03.2011 r.

2011-03-30 14:21:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG skierowała w dniu 21.12.2010 roku zapytanie do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zapytanie w kwestii  dot. wskaźnika zatrudnienia uprawniającego od 1 stycznia 2011 roku

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry