Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Zadaj pytanie prezesowi PFRON

2011-05-05 19:48:00

W najbliższym programie Integracja w Polsat News gościem Piotra Pawłowskiego będzie prezes PFRON, Wojciech Skiba. Zapraszamy do nadsyłania pytań do naszego gościa, na adres: program@integracja.org . Najciekawsze zostaną zadane na antenie. "); //--> Od początku roku słychać

więcej

Jakie korzyści czerpią pracodawcy z zatrudniania osób niepełnosprawnych? (sprostowanie OBPON)

2011-05-05 19:46:00

INFORMACJA OBPON: W dniu 05.05.2011 roku ukazał się w Gazecie Prawnej artykuł (prezentowany poniżej) zawierający nieaktualne treści, w związku z czym może wprowadzać pracodawców osób niepełnosprawnych w błąd - zawiera informacje o korzyściach dla Pracodawców,

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Problemy z wysłaniem za kwiecień 2011 r. do PFRON dokumentów za emerytów ze znacznym stopniem niepełnosprawności

2011-05-05 15:21:00

Szanowni Pracodawcy informujemy, iż w dniach od 1 do 5.05.2011 r. mogły wystąpić problemy z wysłaniem do PFRON Wniosków Wn-D i dokumentów INF-D-P za pracowników w stopniu znacznym z ustalonym prawem do emerytury. Przedstawiamy informacje o rozwiązaniu problemu i

więcej

Relacja z konferencji szkoleniowo-konsultacyjnej, która odbyła się w dniach 12-13 kwietnia 2011 r. w Warszawie: 'Ocena pierwszych skutków ekonomicznych i społecznych wdrożenia znowelizowanej ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych... Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o rehabilitacji wobec perspektywy utraty osobowości prawnej PFRON'

2011-05-05 14:01:00

Pierwsza przymiarka do skutków znowelizowanej ustawy Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych zaprosił przedstawiciela redakcji „NS” na interesującą konferencję szkoleniowo-konsultacyjną, która odbyła się

więcej

Zmiana sposobu składania wniosku Wn-U-G

2011-05-05 07:35:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zmiana sposobu składania wniosku Wn-U-G Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska ; Gazeta Podatkowa nr 36 (764) z dn. 2011.05.05, strona 18 Jestem osobą niepełnosprawną, prowadzącą własną firmę. Czy istnieje możliwość

więcej

Jak jest teraz z korzystaniem z ulg we wpłatach na PFRON

2011-05-04 15:37:00

Aby obniżyć kwoty przekazywane do funduszu, pracodawca musi uzyskać 30-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym. To podstawowy warunek Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają wymaganej liczby pracowników niepełnosprawnych,

więcej

KOMUNIKAT PFRON: NOWA WERSJA aplikacji SODiR Off-line 8.63 dostępna od 20.04.2011 r.

2011-05-04 10:29:00

Fundusz uprzejmie informuje, iż od 18 kwietnia 2011 r. dostępna jest nowa wersja SODiR Off-line 8.69 Aby skorzystać z programu należy pobrać instalator, a następnie uruchomić go w celu instalacji na dysku.   Po instalacji aplikacji SODiR off-line należy uruchomić plik loader.html.

więcej

PISMO MINISTRA JAROSŁAWA DUDY, PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: prośba o przesłanie stanowiska do Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w kwestii zgodnosci ustawodawstwa polskiego z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepelnosprawnych

2011-04-29 11:11:00

PISMO MINISTRA JAROSŁAWA DUDY DO ORGANIZACJI W SPRAWIE prośba o przesłanie stanowiska do Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w kwestii zgodnosci ustawodawstwa polskiego z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepelnosprawnych, z 2006 roku. Na ich podstawie podjeta zostala

więcej

PFRON nie straci osobowości prawnej

2011-04-28 21:33:00

- Udało się uchronić osobowość prawną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli nie stanie się on, tak jak pozostałe fundusze w Polsce, rachunkiem bankowym – powiedział Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. "); //-->

więcej

Prowadzący zakład pracy chronionej musi odpowiednio zarządzać środkami funduszu

2011-04-28 07:57:00

Środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych tworzonego przez prowadzących zakłady pracy chronionej stanowią wydzielony organizacyjno-prawnie zasób pieniężny. Może być on wykorzystany wyłącznie na ściśle określone cele

więcej

Czy można zabezpieczyć zwrot pomocy środkami ZFRON

2011-04-28 07:48:00

Jako pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej wnioskujemy o różne formy pomocy ze środków PFRON. Organy udzielające pomocy uzależniają ją od zabezpieczenia ewentualnego zwrotu pomocy poprzez ustanowienie blokady rachunku bankowego. Okresowo na naszym rachunku obrotowym występuje

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej - składanie deklaracji DEK-II

2011-04-27 10:02:00

Uprzejmie informujemy, że weszły w życie z dniem: 01.01.2011 r. ustawa z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw (Dz.U.Nr 226, poz.1475), 01.03.2011 r. rozporządzenie

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej (wpłaty na ZFRON i PFRON)

2011-04-27 09:59:00

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej środki uzyskane z tytułu zwolnień z podatków i opłat są obowiązani przekazywać w terminie 7 dni od daty ich uzyskania na rachunek Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej

Jakie dokumenty przesłać do PFRON

2011-04-27 08:04:00

Do 30 kwietnia 2011 r. przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych muszą przekazać sprawozdanie finansowe za 2010 rok do Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

więcej

W jakich przypadkach można dokonać obniżenia wpłat na PFRON

2011-04-27 07:53:00

Wymagany wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych ulega obniżeniu w razie zatrudniania osób ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy.

więcej

Zatrudnienie na część etatu a dofinansowanie z PFRON

2011-04-26 07:41:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zatrudnienie na część etatu a dofinansowanie z PFRON Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 33 (761) z dn. 2011.04.26, strona 18 Zatrudniam niepełnosprawnego pracownika na część etatu. W jakiej kwocie przysługuje mi

więcej

PFRON. Sprawozdanie finansowe za 2010 r.

2011-04-26 07:39:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Sprawozdanie finansowe za 2010 r. Gazeta Podatkowa nr 33 (761) z dn. 2011.04.26, strona 2 Do 30 kwietnia 2011 r. należy przekazać sprawozdanie finansowe za 2010 r. do Państwowego Funduszu Rehabilitacji

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: - Wyliczenie stanu zatrudnienia na Wn-D poz. 39-42 oraz poz. 37 i 38

2011-04-20 18:49:00

W dniu 19.04.2011 r. Zarząd Organizacji OBPON.ORG zwrócił się z pytaniem do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o jednoznacznie wyjaśnienie czy tworząc teraz nowe druki Wn-D w poz. 39,40 tj. bieżący stan zatrudnienia (pisząc w opisie do tych pozycji, iż pracodawcy mają

więcej

BON o dokumentowaniu szczególnych schorzeń - Edyta Sieradzka

2011-04-20 12:25:00

Generalnie sposób potwierdzania epilepsji czy upośledzenia umysłowego niepełnosprawnego pracownika nie zmienił się po 1 stycznia 2011. Jest jednak jeden wyjątek

więcej

BON o dokumentowaniu szczególnych schorzeń - Edyta Sieradzka

2011-04-20 12:25:00

Generalnie sposób potwierdzania epilepsji czy upośledzenia umysłowego niepełnosprawnego pracownika nie zmienił się po 1 stycznia 2011. Jest jednak jeden wyjątek

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ORGANIZACJI OBPON.ORG. SPOTKANIE KONFERENCYJNE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI NA RZECZ PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZYSZŁOŚCI ZATRUDNIANIA NA CHRONIONYM RYNKU PRACY

2011-04-20 11:38:00

    Zarząd Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje, że w dniu 6 czerwca 2011 roku (poniedziałek) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Organizacji OBPON.ORG, podczas którego zostaną

więcej

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w systemie SODiR PFRON - z podziałem na ZPChr i OR (Dane - według stanu na dzień 28.02.2011 r.)

2011-04-20 09:54:00

Przedstawiamy dane dotyczące l iczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w systemie SODiR PFRON - z podziałem na ZPChr i OR według stanu na dzień 28.02.2011 r. Z danych tych wynika, że ilość zakładów pracy chronionej od dnia 1 stycznia 2011 do

więcej

Czy pracownik powinien posiadać aktualne orzeczenie

2011-04-20 08:04:00

W niektórych przypadkach pracodawca może wliczyć pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych także za okres poprzedzający przedłożenie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

więcej

Kiedy będzie przysługiwać dofinansowanie

2011-04-20 07:46:00

Dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika ze środków PFRON ograniczono do jednego etatu.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.