Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17339 pytań z odpowiedziami, 33 pytań oczekujących oraz 2700 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Dodatkowy wypoczynek przysługuje, ale nie wiadomo od kiedy

2011-06-21 10:00:00

Wiemy już, od jakiego dnia zaliczyć pracownika do grona niepełnosprawnych. Ale są wątpliwości, w jakim terminie nabywa on prawo do specjalnego urlopu

więcej

Jak ustalamy płacę za czas fizjoterapii

2011-06-20 11:23:00

Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy dla niepełnosprawnego szacujemy jak ekwiwalent urlopowy. Niepotrzebne są więc żadne działania, gdy zatrudniony ma stałą pensję

więcej

PISMO OBPON.ORG DO NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI: PROŚBA O WSZCZĘCIE KONTROLI, MAJĄCEJ NA CELU ZBADANIE LEGALNOŚCI WSTRZYMYWANIA PRZEZ PFRON ZWROTU PRACODAWCOM WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ODPOWIEDŹ NIK Z DNIA 03.02.2011 r. W SPRAWIE WSZCZĘCIA KONTROLI. ODPOWIEDŹ NIK Z DNIA 08.06.2011 R. W SPRAWIE WYNIKÓW KONTROLI

2011-06-20 10:33:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych w dniu 11.01.2011 roku zwróciła się do Najwyższej Izby Kontroli   o wszczęcie kontroli, mającej na celu

więcej

Podwyżka pensji rencisty a obowiązek informowania ZUS

2011-06-20 08:20:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Podwyżka pensji rencisty a obowiązek informowania ZUS Autor: Anna Minierska ; Gazeta Podatkowa nr 49 (777) z dn. 2011.06.20, strona 9 Nasza firma zatrudnia kilka osób pobierających emeryturę lub rentę z tytułu

więcej

Przywileje pracownicze przysługują po przedstawieniu orzeczenia

2011-06-20 07:49:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Przywileje pracownicze przysługują po przedstawieniu orzeczenia Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 49 (777) z dn. 2011.06.20, strona 18 Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną musi wiedzieć, że będzie

więcej

230 tys. niepełnosprawnych otrzymuje dofinansowanie do zatrudnienia

2011-06-17 10:26:00

Dofinansowanie do zatrudnienia zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej, otrzymuje 230 tys. osób niepełnosprawnych - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Jarosław Duda.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - przesunięcie dyżuru Pani MAŁGORZATY TYLEWICZ - PIWNIK z dnia 17.06.2011 r. (piątek) na dzień 20.06.2011 r. (poniedziałek)

2011-06-16 20:53:00

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.zpchr.pl . Firma OBPON, jako administrator usługi

więcej

XX-lecie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych

2011-06-16 20:45:00

Jubileuszowa konferencja z okazji XX-lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych odbyła się 16 czerwca 2011 r. w warszawskim Hotelu Jan II Sobieski. Uczestniczyli w niej m.in. Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: NOWY KONSULTANT W SERWISIE VADEMECUM WIEDZY - PANI DOROTA MYSZKIEWICZ

2011-06-16 15:50:00

W ramach rozwoju i podwyższania jakości świadczonych przez firmę OBPON usług dla pracodawców osób niepełnosprawnych za pośrednictwem serwisu  ( www.vademecumwiedzy.pl ) informujemy naszych Klientów, użytkowników o pozyskaniu do

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Konferencja Jubileuszowa - '20 lat systemu wsparcia osób niepełnosprawnych 1991-2011'

2011-06-16 10:46:00

9 maja 1991 roku Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych - pierwszy akt prawny tej rangi odnoszący się w całości do osób niepełnosprawnych. Z tej okazji w dniu  dzisiejszym, tj. 16 czerwca 2011 roku, odbędzie

więcej

Można uzyskać refundację składek z PFRON

2011-06-16 08:22:00

Przedsiębiorców i rolników wnioskujących o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych za okresy od czerwca 2011 r. czekają zmiany. Będą one dotyczyły zarówno kwot refundacji, trybu jej uzyskiwania, jak i wzorów formularzy Wn-U-G

więcej

Refundacja składek ZUS niepełnosprawnego przedsiębiorcy

2011-06-16 07:43:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Refundacja składek ZUS niepełnosprawnego przedsiębiorcy Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 48 (776) z dn. 2011.06.16, strona 18 Otwieram własną firmę zajmującą się wyrobem pieczątek. Posiadam orzeczenie o zaliczeniu do

więcej

Konferencja prasowa, poprzedzająca Konferencję Jubileuszową z okazji XX-lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych

2011-06-14 12:39:00

2011-06-14 Zaproszenie na konferencję prasową Konferencja prasowa, poprzedzająca Konferencję Jubileuszową z okazji XX-lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, rozpocznie się 16 czerwca 2011 r. o godz. 11:00 w warszawskim Hotelu Jan III Sobieski, przy Placu

więcej

Czy niepełnosprawni są zwolnieni z PIT

2011-06-14 08:46:00

Zakład pracy chronionej wypłaca środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych osobom niepełnosprawnym na sfinansowanie wyjazdu na wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie, który zalicza do wypoczynku zorganizowanego w innych formach. Czy jest to zwolnione z

więcej

Dofinansowanie dla pracowników z 'ustalonym prawem do emerytury'

2011-06-13 07:57:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Dofinansowanie dla pracowników z 'ustalonym prawem do emerytury' Autor: Mateusz Brząkowski ; Gazeta Podatkowa nr 47 (775) z dn. 2011.06.13, strona 18 Od 1 marca 2011 r. zlikwidowane zostało dofinansowanie do

więcej

Mniej firm z ulgami na PFRON

2011-06-10 08:29:00

● Coraz mniej firm może wystawiać swoim klientom ulgi na wpłaty do PFRON ● Zakłady pracy nie mogą znaleźć pracowników ze specjalnymi schorzeniami ● Niektóre firmy wciąż udzielają zwolnień, mimo że straciły do tego prawo

więcej

Wniosek o refundację w formie papierowej

2011-06-09 08:11:00

W lipcu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zacznie przyjmować wnioski o refundację składek, zgodnie z nowym wzorem, w formie elektronicznej.

więcej

Dofinansowanie z PFRON

2011-06-09 07:42:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Dofinansowanie z PFRON Autor: Ewa Kowalska ; Gazeta Podatkowa nr 46 (774) z dn. 2011.06.09, strona 11 Spółka jawna zatrudnia przy produkcji odzieży roboczej osoby niepełnosprawne. Czy kwotę otrzymanego z PFRON

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: czy pracodawcy mający status zpchr muszą do PFRON co miesiąc wysyłać druk o nazwie INF-1 oraz roczny INF-2 ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 08.06.2011 R.

2011-06-08 15:58:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG skierowała w dniu 02.06.2011 roku zapytanie do PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH nastepującej treści:   W związku z docierającymi do nas sygnałami od

więcej

Nowe wzory informacji miesięcznej i rocznej składanej w PFRON

2011-06-06 13:25:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Nowe wzory informacji miesięcznej i rocznej składanej w PFRON Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska ; Gazeta Podatkowa nr 97 (721) z dn. 2010.12.06, strona 179 Jeszcze tylko do końca czerwca br. przedsiębiorcy mogą

więcej

Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

2011-06-04 10:27:00

Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Przypomnienie - zmiana wzoru wniosku WN-U-G

2011-06-03 13:54:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż w związku z wejściem w życie z dniem 08 marca 2011 r. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

więcej

KOMUNIKAT OBPON: FIRMA OBPON PODEJMIE WSPÓŁPRACĘ ZE SPECJALISTAMI Z ZAKRESU KSIĘGOWOŚCI W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ UWZGLĘDNIAJĄCEJ SPECYFIKĘ ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2011-06-03 09:46:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH administrator serwisu konsultacyjno - doradczego  ( www.vademecumwiedzy.pl ) W ZWIĄZKU Z ROZWOJEM SERWISU  - ZWIĘKSZAJĄCĄ SIĘ LICZBĄ KLIENTÓW ORAZ ILOŚCIĄ KIEROWANYCH

więcej

Zmniejszeniu uległa refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

2011-06-02 10:17:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zmniejszeniu uległa refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców Gazeta Podatkowa nr 44 (772) z dn. 2011.06.02, strona 2 Od 1 czerwca 2011 r. zmianie uległy wysokości wypłat refundacji składek na

więcej

Środki z ZFRON na zakup samochodu i kolonie dla dzieci

2011-06-02 09:49:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Środki z ZFRON na zakup samochodu i kolonie dla dzieci Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska ; Gazeta Podatkowa nr 44 (772) z dn. 2011.06.02, strona 18 Prowadzę zakład pracy chronionej, w związku z tym

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry