Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17591 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2740 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: dotyczące kwestii zwolnienia z uiszczania przez zakłady pracy chronionej opłat za przejazd po drogach krajowych w kontekście przepisów ustawy o rehabilitacji (...) oraz ustawy o drogach publicznych - obowiązującej od 1 lipca 2011 roku opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 20.06.2011 r.

2011-07-01 14:50:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG skierowała w dniu 03 czerwca 2011 roku pismo do BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pismo z zapytaniem dotyczącym kwestii zwolnienia z uiszczania przez zakłady pracy chronionej

więcej

KOMUNIKAT OBPON: VADEMECUM WIEDZY - NOWA KATEGORIA TEMATYCZNA: 'USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH - zasady uiszczania opłat za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych'

2011-07-01 11:12:00

W ramach rozwoju i podwyższania jakości świadczonych przez firmę OBPON usług dla pracodawców osób niepełnosprawnych za pośrednictwem serwisu  ( www.vademecumwiedzy.pl ) informujemy naszych Klientów, użytkowników o dodaniu nowej kategorii

więcej

Gotowy projekt ustawy ws. PFRON

2011-07-01 11:01:00

W Sejmie powstał popierany przez PO i PSL projekt ustawy ws. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który - jak zapewniają przedstawiciele obu klubów - zagwarantuje stabilne funkcjonowanie tego Funduszu.

więcej

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON?

2011-06-30 08:39:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON? Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 52 (780) z dn. 2011.06.30, strona 21 Zamierzamy korzystać ze wsparcia w formie dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

więcej

Tysiące spółdzielców może stracić pracę

2011-06-30 08:35:00

Pierwsze spółdzielnie już szykują się do przekształcenia w spółki prawa handlowego. Wielu zatrudnionych w  nich pracowników może się obawiać o swoje etaty wskutek nowelizacji prawa spółdzielczego, która wchodzi w życie 1 lipca. Zmiany zawarte w

więcej

PFRON jeszcze przez trzy lata

2011-06-30 07:43:00

Posłowie chcą, by Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachował niezależność od resortu pracy do 2015 r.

więcej

Pracuje coraz mniej niepełnosprawnych emerytów

2011-06-30 07:40:00

Niektórzy pracodawcy zwalniają niepełnosprawnych emerytów lub zmieniają im warunki zatrudnienia, bo do ich pensji nie otrzymują już dofinansowania z PFRON.

więcej

Przedsiębiorcy mogą uzyskać refundację składek

2011-06-30 07:39:00

Przedsiębiorców wnioskujących o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych za okresy od czerwca 2011 r. czekają zmiany. Oprócz dotyczących samego sposobu obliczania refundacji wprowadzono również zmiany w trybie jej uzyskiwania. Luiza

więcej

Czy raz wybrana forma składania wniosku może zostać zmieniona

2011-06-30 07:29:00

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Od 2010 r. składam wnioski Wn-U-G w formie pisemnej, ale czas uzyskania refundacji jest dłuższy niż w przypadku osób uzyskujących refundację a przekazujących wnioski w formie elektronicznej. Czy obecnie

więcej

Kiedy niepełnosprawnemu przysługuje dodatkowy urlop

2011-06-29 07:46:00

Prawo do dodatkowego urlopu przysługuje pracownikowi od dnia, w którym został wliczony do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

2011-06-27 14:16:00

Na stronie Sejmu RP ukazał się Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych   OPIS PROJEKTU:

więcej

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w systemie SODiR PFRON - z podziałem na ZPChr i OR (Dane - według stanu na dzień 06.06.2011 r.

2011-06-27 12:44:00

Przedstawiamy dane dotyczące l iczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w systemie SODiR PFRON - z podziałem na ZPChr i OR według stanu na dzień 06.06.2011 r. PRZEDSTAWIAMY OPUBLIKOWANE PRZEZ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Zakończenie prac nad projektem wniosku o ratyfikację przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

2011-06-27 11:40:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG otrzymała informację z MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ o zakończeniu  prac nad projektem wniosku o ratyfikację przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: NOWA KATEGORIA TEMATYCZNA W SERWISIE VADEMECUM WIEDZY - 'USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH'

2011-06-27 11:33:00

W ramach rozwoju i podwyższania jakości świadczonych przez firmę OBPON usług dla pracodawców osób niepełnosprawnych za pośrednictwem serwisu  ( www.vademecumwiedzy.pl ) informujemy naszych Klientów, użytkowników o utworzeniu nowej

więcej

Czy od pensji za zwolnienia od pracy zależą inne świadczenia

2011-06-27 10:32:00

Wynagrodzenia za czas udziału w zajęciach fizjoterapeutycznych nie wliczamy do podstawy trzynastki. Uwzględniamy je jednak przy ustalaniu zasiłku chorobowego. Czy przysługujące niepełnosprawnemu wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na udział w zabiegach fizjoterapeutycznych

więcej

KOMUNIKAT OBPON: NOWY KONSULTANT W SERWISIE VADEMECUM WIEDZY - PANI MAŁGORZATA FILA

2011-06-22 17:55:00

W ramach rozwoju i podwyższania jakości świadczonych przez firmę OBPON usług dla pracodawców osób niepełnosprawnych za pośrednictwem serwisu  ( www.vademecumwiedzy.pl ) informujemy naszych Klientów, użytkowników o pozyskaniu do

więcej

BON: Dwudziestolecie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych

2011-06-22 13:29:00

W dniu 9 maja 1991 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jubileuszowa Konferencja z okazji dwudziestolecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych odbyła się 16 czerwca 2011 roku w warszawskim Hotelu Jan III Sobieski.

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Od 1 lipca br. zmiana druków DEK-ów i INF-ów składanych do PFRON przez pracodawców dokonujących do PFRON obowiązkowych wpłat jak i dla pracodawców, którzy z obowiązkowych wpłat zostali zwolnieni - Edyta Sieradzka

2011-06-22 12:50:00

PRZEDSTAWIAMY WAŻNĄ ODPOWIEDŹ Z SERWISU  ( www.vademecumwiedzy.pl ) Proszę o udzielenie informacji, czy już można zrobić korektę deklaracji DEK II oraz INF-I do PFRON-u na nowych drukach, które zostały określone w Rozporządzeniach z dnia 18 lutego 2011 r. oraz z dnia 10

więcej

Pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników

2011-06-22 10:25:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników Autor: Jolanta Białkowska ; Gazeta Podatkowa nr 50 (778) z dn. 2011.06.22, strona 22 Jako przedsiębiorca jestem zainteresowany pomocą na

więcej

WAŻNE - PRAWO: USTAWA O REHABILITACJI - tekst jednolity z dnia 11 maja 2011 roku (opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 127 z 20 czerwca 2011 r.)

2011-06-21 10:34:00

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 127 z 20 czerwca 2011 r. pod pozycją 721

więcej

Korekty na nowych drukach - Edyta Sieradzka

2011-06-21 10:20:00

- Firma mająca status zpch w kwietniu 2011 otrzymała środki z ostatniej transzy w ramach dodatkowych kosztów administracyjnych, wypłacane na podstawie umowy z PFRON. W związku z tym powinna zrobić korekty wniosków WN-D za październik, listopad i grudzień 2010 oraz korekty

więcej

Dwa statusy w jednym wniosku - Edyta Sieradzka

2011-06-21 10:19:00

Jak przygotować wniosek Wn-D i załączniki Inf-D-P np. za marzec 2011, jeśli od 1 do 14 marca 2011 spółka nie była zpch, a od 15 dnia tego miesiąca uzyskała taki status? Czy we wniosku zaznaczyć w pozycji dotyczącej statusu pracodawcy: zpch czy inny pracodawca?

więcej

Jakie dokumenty składać do PFRON - Edyta Sieradzka

2011-06-21 10:12:00

Czy pracodawca mający status zakładu pracy chronionej musi do PFRON co miesiąc, oprócz DEK-II, wysyłać jeszcze druk o nazwie INF-1 oraz roczny INF-2? Jaka jest podstawa prawna tego obowiązku?

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.