Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: dot. wypełniania druku INF-D-P tj. poz. 52 (kosztów płacy) ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 1 LIPCA 2011 R.

2011-07-15 11:45:00

W czerwcu 2011 roku Organizacja OBPON.ORG skierowała do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pytanie dot. wypełniania druku INF-D-P tj. poz. 52 (kosztów płacy). Poniżej przedstawiamy treść zapytania OBPON.ORG oraz odpowiedź BON z dnia 1 lipca 2011 roku. ZAPYTANIE

więcej

PFRON zachowa osobowość prawną

2011-07-15 09:09:00

Pracodawcy RP pozytywnie oceniają toczące się w Sejmie prace nad ustawą, która ma przedłużyć do końca 2015 roku okres vacatio legis, w którym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zachowa osobowość prawną. Zdaniem organizacji obecne brzmienie

więcej

Pomoc na zatrudnienie i integrację społeczną. Niezagrożone dotacje

2011-07-14 09:36:00

SEJM II CZYTANIE - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachowa osobowość prawną do końca 2015 roku. W tym czasie rząd dopracuje niejasne przepisy związane z jego przekształcaniem.

więcej

Pracodawcy chronionego rynku pracy złożą wojewodzie informacje półroczne

2011-07-14 07:42:00

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne są uprzywilejowani w zakresie otrzymywanego wsparcia. W zamian muszą spełniać wymogi związane z zapewnieniem struktury zatrudnienia oraz warunków pracy i rehabilitacji. O ich spełnieniu informują wojewodę na nowych drukach INF-W i INF-WZ. 20

więcej

Nie każda usługa daje prawo do obniżenia wpłat

2011-07-13 09:22:00

Firma nie może udzielać kontrahentom ulg we wpłatach na PFRON, jeżeli zleca w całości wykonanie usługi lub produktu podwykonawcy.

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY: Plany i sposoby kontrolowania firm posiadających status zakładu pracy chronionej, również w przypadku utraty lub rezygnacji ze statusu ODPOWIEDŹ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z DNIA 01.07.2011 R.

2011-07-11 21:55:00

W dniu 13.06.2011 r. Organizacja OBPON.ORG zwróciła się w imieniu swoich Członków do Państwowej Inspekcji Pracy z następującym pytaniem:     13.06.2011 r.   Pan Grzegorz Łyjak Dyrektor Departamentu Nadzoru i

więcej

Projekt ustawy ws. PFRON. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

2011-07-11 11:54:00

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Projekt ustawy dostępny po zalogowaniu CZYTAJ RÓWNIEŻ: Gotowy projekt ustawy ws.

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Ponowne zapytanie w sprawie terminu obowiązywania zawartych umów o refundację dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych zakładom pracy chronionej zatrudniającym co najmniej 50% osób niepełnosprawnych ODPOWIEDŹ BON DLA OBPON.ORG Z DNIA 01.07.2011 R.

2011-07-11 10:49:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych skierowała w dniu 28.02.2011 roku zapytanie do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w kwestii terminu

więcej

PFRON: od 1 lipca tylko nowe wzory

2011-07-11 10:01:00

Kilka miesięcy temu wprowadzono przepisy zmieniające wzory deklaracji i formularzy składanych do PFRON. Mimo to, do końca czerwca można było korzystać ze starych druków. Od 1 lipca już nie jest to możliwe.

więcej

Krótsza dniówka robocza dla niepełnosprawnego

2011-07-11 07:42:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Krótsza dniówka robocza dla niepełnosprawnego Autor: Agata Barczewska ; Gazeta Podatkowa nr 55 (783) z dn. 2011.07.11, strona 7 Posiadanie przez pracownika tzw. grupy inwalidzkiej zobowiązuje pracodawcę do

więcej

Do PRFON trafi teraz nowy formularz - Edyta Sieradzka

2011-07-08 10:03:00

Niepełnosprawni prowadzący własny biznes i ubiegający się o refundację składek muszą złożyć druk Wn-U-G. Od 1 czerwca obowiązuje jego zmieniony wzór

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON I PFRON: w sprawie ustalania wskaźników zatrudnienia zarówno na potrzeby udzielania ulg we wpłacie na PFRON lub możliwości uzyskania zwolnienia np. z podatku od nieruchomości przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej. ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 07.04.2011 r. ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 27.06.2011 R. + 2 ODP. Z PFRON Z DNIA 01.07.2011 R.

2011-07-07 12:49:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych skierowała w dniu 08.03.2011 roku zapytanie do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowego

więcej

KOMUNIKAT OBPON: NOWY KONSULTANT W SERWISIE VADEMECUM WIEDZY - PAN MARIUSZ RETERSKI

2011-07-07 11:46:00

W ramach rozwoju i podwyższania jakości świadczonych przez firmę OBPON usług dla pracodawców osób niepełnosprawnych za pośrednictwem serwisu  ( www.vademecumwiedzy.pl ) informujemy naszych Klientów, użytkowników o pozyskaniu do

więcej

Pracownik niepełnosprawny ma prawo do dłuższego urlopu

2011-07-07 09:13:00

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych może przynieść pracodawcy korzyści finansowe obejmujące zwolnienie z wpłat na PFRON, zwrot kosztów związanych z przyjęciem takich pracowników czy dofinansowanie ich wynagrodzenia. Wiąże się ono jednak także z określonymi ograniczeniami,

więcej

Przychód rencisty zawieszającego działalność gospodarczą

2011-07-07 08:25:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Przychód rencisty zawieszającego działalność gospodarczą Autor: Anna Minierska ; Gazeta Podatkowa nr 54 (782) z dn. 2011.07.07, strona 15 Jestem uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy. Prowadzę

więcej

Wsparcie na wyposażenie stanowiska pracy

2011-07-07 08:12:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wsparcie na wyposażenie stanowiska pracy Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 54 (782) z dn. 2011.07.07, strona 18 Prowadzę agencję reklamową. Zamierzam zatrudnić osobę niepełnosprawną. Czy mogę ubiegać się o zwrot

więcej

PYTANIA OBPON.ORG DO BON: w sprawie efektu zachęty oraz wyliczania bieżącego stanu zatrudnienia ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 24.06.2011 R.

2011-07-06 18:59:00

W związku z pytaniami od pracodawców Organizacja OBPON.ORG wystosowała do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pytania w sprawie efektu zachęty oraz wyliczania bieżącego stanu zatrudnienia. Otrzymane odpowiedzi opublikujemy niezwłocznie. W DNIU

więcej

KOMUNIKAT OBPON: SPORZĄDZANIE KOREKTY DEK-II na druku DEK-IIa za styczeń 2011 r. w nowej wersji e-pfron 1.6.0 dla firm, które wypłaciły wynagrodzenia za grudzień 2010 r. w styczniu 2011 r. (pytanie i odpowiedź z serwisu VADEMECUM WIEDZY) - Edyta Sieradzka ODPOWIEDŹ PFRON

2011-07-06 16:26:00

Wybrane z serwisu:   ( www.vademecumwiedzy.pl ) Pytanie nr 11520/2011   Witam! Zabrałam się za sporządzenie korekty deklaracji DEK II za m-c styczeń. w poz. 14 deklaracji DEK II za m-s styczeń 2011 kwota należna została wyliczona w następujący sposób:

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Deklaracje i informacje od 1 lipca 2011 r.

2011-07-06 15:36:00

Szanowni Państwo, informujemy, że po 30 czerwca 2011 r. za okresy sprawozdawcze począwszy od 01.2011 r . obowiązują deklaracje wg wzorów ustalonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r . w sprawie ustalenia wzorów deklaracji

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Pracodawcy zwolnieni z wpłat na PFRON - składający INF-1 i INF-2

2011-07-06 15:34:00

Szanowni Państwo, przypominamy, że na podstawie art. 21 ust. 2f 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) pracodawca składający miesięczne informacje (INF-1) i roczne

więcej

Firma dokona korekt na nowym wniosku

2011-07-05 08:24:00

Do 20 lipca firmy, które są zwolnione z wpłat na PFRON oraz te, które mają taki obowiązek, muszą dokonać korekt informacji przesyłanych do funduszu.

więcej

KOMUNIKAT PFRON: e-PFRON OffLine - nowa wersja aplikacji

2011-07-04 10:51:00

Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 1 lipca 2011 r . PFRON udostępnia nową wersję aplikacji e-PFRON OffLine ( 1.6.0 ) służącą do przygotowywania elektronicznych deklaracji i informacji przez pracodawców zobowiązanych do wpłat lub zwolnionych z wpłat na PFRON. Wersja

więcej

Dofinansowanie do wynagrodzeń

2011-07-04 10:33:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Dofinansowanie do wynagrodzeń Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (781) z dn. 2011.07.04, strona 3 Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników

więcej

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

2011-07-04 10:31:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (781) z dn. 2011.07.04, strona 2 Pracodawca, który na okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną

więcej

Obniżanie wpłat na PFRON za zakupy u niektórych sprzedawców

2011-07-04 10:29:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Obniżanie wpłat na PFRON za zakupy u niektórych sprzedawców Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (781) z dn. 2011.07.04, strona 3 Jesteśmy firmą zobowiązaną do wpłat na PFRON . W ubiegłym roku korzystaliśmy

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.