Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Ze środków ZFRON można sfinansować wyposażenie stanowiska pracy

2011-07-21 08:50:00

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej mają obowiązek prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych. Z funduszu udzielana jest także pomoc

więcej

Już wiadomo, od kiedy dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych

2011-07-21 08:46:00

Niepełnosprawny prawo do dziesięciodniowego wypoczynku nabywa po roku od dnia wydania orzeczenia. Wykorzystać to wolne może jednak dopiero po zawiadomieniu pracodawcy

więcej

Zmieniły się druki deklaracji DEK - Edyta Sieradzka

2011-07-21 08:43:00

Pracodawcy przekazujący wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają obowiązek stosowania od 1 lipca nowych wzorów formularzy

więcej

PFRON nie płaci za spóźnienia

2011-07-21 08:29:00

Firmy zatrudniające niepełnosprawnych nie żądają odsetek za spóźnione dofinansowania, bo boją się kontroli

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG - dot. złożenia w systemie e-pfron do 20 lipca (dzisiaj) dodatkowo oprócz korekt DEK-II na DEK-II a i korekt INF-1 - dekralacji aktualizacyjnej DEK-Z i informacji aktualizacyjnej INF-Z - Edyta Sieradzka

2011-07-20 13:10:00

Organizacja OBPON.ORG informuje wszystkich pracodawców, iż w dniu dzisiejszym dostaliśmy odpowiedź z PFRON z której wynika, iż dodatkowo jeszcze do 20 lipca (czyli dzisiaj) pracodawcy muszą w systemie e-pfron złożyć na nowych drukach deklaracje aktualizacyjne DEK-Z i INF-Z. Na pewno

więcej

ZAPYTANIA OBPON.ORG DO PFRON: kwestie związane z zatrudnianiem oraz uzyskiwaniem dofinansowań ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 13.06.2011 R. ORAZ ODPOWIEDŹ Z DNIA 15.07.2011 R.

2011-07-20 13:00:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zadała w dniu 10.06.2011 r. następujące pytania do PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 10.06.2011 r. Sz. Pan Wojciech Skiba - Prezes Państwowy Fundusz

więcej

ZAPYTANIA OBPON.ORG DO PFRON: dotycząca przedsiębiorstw powiązanych ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 20.07.2011 R.

2011-07-20 12:55:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zadała następujące pytanie do PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 10.06.2011 r. Sz. Pan Wojciech Skiba - Prezes Państwowy Fundusz Rehabilitacji

więcej

Zniknął ekoharacz. Koniec horrendalnie wysokich kar za niezłożenie w terminie sprawozdania o odpadach

2011-07-20 12:06:00

Już nie 10 tys. zł, ale tylko 500 zł grozi przedsiębiorcom za opóźniony ekoraport. Toczące się obecnie postępowania przeciw spóźnialskim mogą zostać umorzone. Koniec horrendalnie wysokich kar za niezłożenie w terminie sprawozdania o odpadach. Dziś wchodzą w życie przepisy

więcej

ZAPYTANIA OBPON.ORG DO BON: kwestie związane z zatrudnianiem oraz uzyskiwaniem dofinansowań ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 08.07.2011 R.

2011-07-19 11:58:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zadała w dniu 10.06.2011 r. następujące pytania do BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ODPOWIEDŹ  BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB

więcej

Dziennik Polski: Miliony wyrzucone w błoto

2011-07-19 10:47:00

KONTROWERSJE. Choć w ciągu trzech lat na szkolenia wydano blisko 300 mln zł, to zmalała liczba niepełnosprawnych, którzy znaleźli pracę - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.

więcej

NIK krytykuje wydatki PFRON

2011-07-19 10:43:00

Pieniądze na aktywizację niepełnosprawnych są wydawane bez oceny potrzeb i efektywności kosztownych programów

więcej

PFRON o raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym zatrudniania osób niepełnosprawnych

2011-07-19 09:41:00

PFRON informuje, iż opublikowana na stronie NIK informacja w sprawie realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych wprowadza w błąd opinię publiczną. Nieprawdą jest, że w ramach kontrolowanych przez Izbę programów, PFRON wydatkował 300 mln zł

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: w sprawie korekt INF-1

2011-07-18 15:24:00

Organizacja OBPON.ORG skierowała w dniu 18.07.2011 roku do PFRON pytanie następującej treści: Organizacja OBPON.ORG prosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie związane z korektami INF-1. PYTANIE dot. INF-1.   Którą opcję struktury zatrudnienia

więcej

RP: Staże są coraz mniej skuteczne

2011-07-18 14:03:00

Coraz częściej osoby niepełnosprawne, które korzystają z aktywnej pomocy urzędów pracy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych wracają do rejestrów Pomimo to NIK pozytywnie ocenia realizację programów wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pomimo

więcej

NIK: aktywizacja niepełnosprawnych nie daje wystarczających efektów

2011-07-18 13:55:00

Aktywizacja osób niepełnosprawnych nie przynosi wystarczających efektów. W latach 2007-2010 (pierwsze półrocze) na programy aktywizujące niepełnosprawnych prowadzone przez PFRON przeznaczono ok. 300 mln zł, ale miały one wady - wynika z kontroli NIK.

więcej

Raport NIK o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

2011-07-18 11:57:00

Coraz więcej osób niepełnosprawnych poszukuje pracy. Wspierające ich aktywizację programy, na które w ciągu ostatnich trzech lat wydano 300 mln zł, nie przynoszą jednak wystarczających efektów. W skontrolowanych urzędach pracy rejestrowało się coraz więcej

więcej

300 milionów w błoto. NIK sprawdziła, jak idzie aktywizacja niepełnosprawnych

2011-07-18 11:13:00

Ponad 300 milionów złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyrzucono w błoto. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wydawane są pieniądze na aktywizację zawodową. Z raportu, do którego dotarł reporter TOK FM, wynika, że kosztowne programy

więcej

Mniej zakładów pracy chronionej

2011-07-18 09:13:00

● Od stycznia o 9 proc. spadła liczba firm działających na chronionym rynku pracy ● Przedsiębiorstwa rezygnują ze statusu ZPChr, bo tracą przywileje ● Więcej niepełnosprawnych osób musi się liczyć ze zwolnieniem

więcej

Ustalanie stanów zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników

2011-07-18 08:43:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Ustalanie stanów zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników Gazeta Podatkowa nr 57 (785) z dn. 2011.07.18, strona 18 Dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne istotne znaczenie mają zasady

więcej

PFRON zachowa swoją osobowość prawną

2011-07-18 08:38:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie do końca 2014 r. działać w dotychczasowej formie

więcej

PFRON nadal będzie dzielił pieniądze

2011-07-18 08:33:00

SEJM UCHWALIŁ – Dopiero od 2015 roku pracownicy oddziałów wojewódzkich Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych staną się pracownikami urzędów wojewódzkich.

więcej

Sejm jednogłośnie przedłużył funkcjonowanie PFRON o trzy lata

2011-07-15 14:28:00

PFRON do 2015 r. będzie funkcjonował w obecnej formule. Sejm jednogłośnie przyjął zmianę w ustawie o finansach publicznych. "); //--> Uchwalona w 2009 r. Ustawa o finansach publicznych zakładała utratę osobowości prawnej PFRON, tak jak i innych funduszy celowych, już 1 stycznia 2012

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry