Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Ulga we wpłatach na PFRON przy zakupach od ZPChr

2011-08-17 07:45:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Ulga we wpłatach na PFRON przy zakupach od ZPChr Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 65 (793) z dn. 2011.08.16, strona 15 Dwa lata temu dokonywałem zakupów od zakładu pracy chronionej. Planuję kolejny raz

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: informacja o posiedzeniu podkomisji stałej w dniu 18 sierpnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rencie socjalnej (druk nr 4316)

2011-08-12 12:40:00

Zarząd Organizacji OBPON.ORG został poinformowany przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny o  posiedzeniu podkomisji stałej w dniu 18 sierpnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rencie socjalnej (druk nr 4316). Zawiadomienie poniżej do pobrania.  

więcej

Jakie normy czasu pracy obowiązują niepełnosprawnych pracowników

2011-08-12 09:22:00

Kandydat na pracownika w dziale księgowości jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Czy można ustalić w umowie o pracę zawartej z takim pracownikiem 8-godzinny dzień pracy?

więcej

Dopłaty do pensji mogą być wyższe - rozmowa z Panem Jarosławem Dudą - pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych

2011-08-12 09:12:00

● Podstawa dofinansowania pensji niepełnosprawnych może wzrosnąć ● Limity dorabiania dla rencistów socjalnych powinny być podwyższone ● Zmieniona będzie formuła działania warsztatów terapii zajęciowej

więcej

ZAPYTANIA OBPON.ORG DO PFRON: kwestie związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

2011-08-09 09:49:00

W dniu 09.08.2011 roku Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG zwróciła się do PFRON z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:  1.   Cz robiąc korektę wniosku Wn-D lub wysyłając nowy Wn-D

więcej

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w systemie SODiR PFRON - z podziałem na ZPChr i OR (Dane - według stanu na dzień 30.05.2011 r.)

2011-08-08 10:35:00

Przedstawiamy dane dotyczące l iczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w systemie SODiR PFRON - z podziałem na ZPChr i OR według stanu na dzień 30.05.2011 r. PRZEDSTAWIAMY OPUBLIKOWANE PRZEZ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB

więcej

KOMUNIKAT OBPON: DLA KLIENTÓW TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ (TOK) - dyżury telefoniczne Pani MAŁGORZATY TYLEWICZ - PIWNIK w dniach 12.08.2011 r. (piątek) i 19.08.2011 (piątek) - ODWOŁANE

2011-08-08 10:05:00

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.zpchr.pl , www.tok.obpon.org . Firma OBPON, jako

więcej

Niekiedy pracodawca może sfinansować pracownikowi koszty dojazdów do pracy i z pracy

2011-07-28 09:58:00

Pracownicy niepełnosprawni bardzo często mają problemy z dojazdem do miejsca pracy. Mogą one wynikać zarówno ze stopnia niepełnosprawności, jak i z problemów natury komunikacyjnej. Środki pieniężne z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych umożliwiają

więcej

ZPCHr w sytuacji podbramkowej. Opolska Izba Gospodarcza protestuje

2011-07-26 20:41:00

Na wniosek Opolskiej Izby Gospodarczej wojewoda Ryszard Wilczyński zwołał Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego. Temat był jeden: sytuacja zakładów pracy chronionej. Sytuacja zakładów nie tylko w naszym regionie, ale też w całym kraju jest wyjątkowo trudna, po wprowadzeniu

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Skutki w dofinansowaniu w przypadku złożenia wniosku do Komisji o ponowne orzeczenie po upływie ważności poprzedniego i dostarczenie tego nowego orzeczenia po okresie dłuższym niż 3 miesięce. - Edyta Sieradzka

2011-07-25 11:17:00

Szanowni Państwo w związku z zamieszczeniem przez PFRON na swojej stronie internetowej szczegółowych wyjaśnień dot. wypełnienia nowego wniosku Wn-D, który obowiązywał od marca 2011 r. oraz na którym pracodawcy mogą składać korekty za lata 2009, 2010 i 2011 - informuję, iż

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Wypełnianie poz. 39 do 42 na wniosku Wn-D. Wyjaśnienie szczegółowe wliczania kierowników- właścicieli- Edyta Sieradzka

2011-07-25 10:58:00

Szanowni Państwo w związku z zamieszczeniem przez PFRON na swojej stronie internetowej szczegółowych wyjaśnień dot. wypełnienia nowego wniosku Wn-D, który obowiązywał od marca 2011 r. oraz na którym pracodawcy mogą składać korekty za lata 2009, 2010 i 2011 - informuję jeszcze

więcej

PFRON skierował oficjalne pismo do Pana Jacka Jezierskiego, Prezesa NIK z prośbą o sprostowanie komunikatu 'Raport NIK o zatrudnieniu niepełnosprawnych'

2011-07-22 16:10:00

Data publikacji : dn.21 lipca 2011 PFRON o raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym zatrudniania osób niepełnosprawnych   PFRON informuje, iż opublikowana na stronie NIK informacja w sprawie realizacji programów wspierających wzrost

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Szczegółowe informacje dot. działań niektórych organizacji pracodawców w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dot. art 22 - ulgi we wpłatach na PFRON)

2011-07-22 13:19:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy WSZYSTKICH pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce - stojąc na stanowisku, iż WSZYSTKIE działania, zmierzające do zmian w obowiązującym

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą - wypełnianie poz. 10-12 w nowym wzorze wniosku WN-U-G

2011-07-22 13:03:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż w związku obowiązywaniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.

więcej

WAŻNE! Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Projekt z 11 lipca 2011 r.)

2011-07-22 12:41:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia informację prasową  o projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r., skierowanym do konsultacji zewnętrznych.  Projekt

więcej

Samorząd może zwolnić z podatku od nieruchomości. 632 mln zł wyniosły ulgi i zwolnienia, jakich udzieliły samorządy w podatku od nieruchomości w 2010 roku

2011-07-22 09:55:00

ROZLICZENIA Sądy administracyjne o uchwałach podatkowych jednostek samorządowych Gmina nie zwolni z podatku grupy osób P.c1 { FONT-WEIGHT: bold } Samorząd może zwolnić z podatku od nieruchomości. Jednak nie może to dotyczyć określonej grupy osób, np.

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON: w sprawie korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis w przypadku sprzedaży środka trwałego zakupionego z ZFRON. ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 09.06.2010r. i KOLEJNE ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON Z DNIA 24.06.2010r. ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 15.07.2010 R. DOT. PRZEKAZANIA PISMA OBPON.ORG DO OPINII UOKiK. ODPOWIEDŹ UOKiK Z DNIA 13.07.2011 R.

2011-07-22 09:30:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zwróciła się w dniu 26.04.2010r. z zapytaniem do BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH z zapytaniem w sprawie:  korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis w przypadku sprzedaży

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO GIODO: w kwestii wymagań stawianych przez Urzędy Miast, w przekazywaniu danych osobowych związanych z osobami niepełnosprawnymi w celu zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości od Zakładów Pracy Chronionej

2011-07-21 22:57:00

W dniu 20.07.2011 roku Organizacja OBPON.ORG przesłała zapytanie do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zapytanie w kwestii wymagań stawianych przez Urzędy Miast w przekazywaniu na ich rzecz przez zakłady pracy chronionej danych osobowych związanych z osobami niepełnosprawnymi w

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dot. art 22 - ulgi we wpłatach na PFRON)

2011-07-21 21:39:00

Publikujemy p rojekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dot. art 22 - ulgi we wpłatach na PFRON). Organizacja OBPON.ORG przedstawi swoje stanowisko nt. projektu w osobnym komunikacie w najbliższym czasie Z

więcej

Nowe przepisy pozbawiają pracy osoby niepełnosprawne

2011-07-21 21:18:00

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest niepokojąca. Wyniki kontroli PFRON przez NIK wskazują, że aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych nie przynosi wystarczających rezultatów, a po odbyciu stażu nie znajdują oni pracy. - Nowelizacja ustawy o rehabilitacji

więcej

Ważne! Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla osób niepełnosprawnych- wyjaśnienia

2011-07-21 15:13:00

Zgodnie z art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o sobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Dodatkowy

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.