Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

PFRON a efekt zachęty

2011-09-15 08:05:00

Źródło: Gazeta Podatkowa PFRON a efekt zachęty Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 74 (802) z dn. 2011.09.15, strona 15 Czy dla uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wymagane jest wykazanie efektu zachęty?

więcej

PFRON: jeszcze trzy lata dotychczasowego żywota

2011-09-13 11:17:00

Przekształcenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przesunięto na 2015 r.

więcej

W sobotę nie trzeba przesyłać dokumentów do PFRON - Edyta Sieradzka

2011-09-13 11:14:00

20 dnia miesiąca upływa termin przekazywania wniosków i informacji dotyczących osób niepełnosprawnych za miesiąc poprzedni. Gdy ostatni dzień na ich wysłanie przypada w sobotę, przesuwa się go na poniedziałek

więcej

Ewidencja niepełnosprawnej części załogi jest w tym roku łatwiejsza

2011-09-13 11:01:00

Nie ma już wątpliwości, że decyduje data przedłożenia pracodawcy orzeczenia o inwalidztwie. Zwykle od niej zwiększamy stan zatrudnionych niepełnosprawnych, ale czasem można to robić również wstecz

więcej

Nowelizacja kosztowna dla budżetu państwa

2011-09-12 11:03:00

Wskutek zmiany przepisów i podniesienia wymagań pracodawcy zapłacili znacznie więcej na PFRON Z dokumentów, do których dotarła „Rzeczpospolita", wynika, że od stycznia do kwietnia wszyscy pracodawcy zatrudniający powyżej 25 pracowników zapłacili do PFRON o

więcej

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w systemie SODiR PFRON - z podziałem na ZPChr i OR (Dane - według stanu na dzień 31.07.2011 r.)

2011-09-09 13:45:00

Przedstawiamy dane dotyczące l iczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w systemie SODiR PFRON - z podziałem na ZPChr i OR według stanu na dzień 31.07.2011 r. PRZEDSTAWIAMY OPUBLIKOWANE PRZEZ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB

więcej

ZFRON a ubezpieczenie auta pracownika

2011-09-08 09:16:00

Źródło: Gazeta Podatkowa ZFRON a ubezpieczenie auta pracownika Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 72 (800) z dn. 2011.09.08, strona 21 Prowadzimy zakład pracy chronionej. Czy ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób

więcej

Obniżanie wpłat na PFRON - nowe propozycje

2011-09-08 09:14:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Obniżanie wpłat na PFRON - nowe propozycje Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 72 (800) z dn. 2011.09.08, strona 3 Są szanse na złagodzenie wymagań jakie muszą spełniać podmioty udzielające ulg we wpłatach na PFRON

więcej

Od kiedy pracodawca może zwiększyć dofinansowanie na niepełnosprawnego ze schorzeniem szczególnym?

2011-09-08 08:25:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Od kiedy pracodawca może zwiększyć dofinansowanie na niepełnosprawnego ze schorzeniem szczególnym? Gazeta Podatkowa nr 72 (800) z dn. 2011.09.08, strona 7 Zatrudniamy pracownika na pełny etat bez ustalonego prawa do

więcej

KOMUNIKAT OBPON: ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ OD DNIA 06.09.2011 R.

2011-09-06 11:43:00

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.zpchr.pl , www.tok.obpon.org . Firma OBPON, jako

więcej

Wniosek o dopłatę można złożyć później

2011-09-06 09:09:00

Firma może w poniedziałek przesłać do PFRON miesięczną informację o liczbie niepełnosprawnych pracowników, jeżeli termin jej wysłania przypada w weekend.

więcej

WAŻNE! Instrukcja elektronicznego wypełniania w SODiR wniosków (korekt wniosków) WN-D, WN-U-G, WN-U-A, wraz z załącznikami

2011-09-05 09:58:00

Instrukcja elektronicznego wypełniania w SODiR wniosków (korekt wniosków) WN-D, WN-U-G, WN-U-A, wraz z załącznikami   Elektroniczne składanie wniosku o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych: WN-U-G lub WN-U-A,

więcej

Urlop dodatkowy niepełnosprawnego pracownika

2011-09-05 08:49:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Urlop dodatkowy niepełnosprawnego pracownika Autor: Ewa Madejek ; Gazeta Podatkowa nr 71 (799) z dn. 2011.09.05, strona 7 Pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, uprawniony do 10-dniowego urlopu

więcej

Czy rozłożenie na raty wpłat na PFRON jest pomocą publiczną?

2011-09-05 08:41:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Czy rozłożenie na raty wpłat na PFRON jest pomocą publiczną? Autor: Jolanta Białkowska ; Gazeta Podatkowa nr 71 (799) z dn. 2011.09.05, strona 22 Spółka otrzymała z  PFRON pomoc w postaci rozłożenia na

więcej

Adaptacja miejsca pracy dla pracownika niepełnosprawnego

2011-09-05 08:03:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Adaptacja miejsca pracy dla pracownika niepełnosprawnego Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 71 (799) z dn. 2011.09.05, strona 18 Jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi. W jego wyniku

więcej

SPROSTOWANIE OBPON.ORG: Do artykułu pt. ,Rząd oszczędza pieniądze, a inwalidzi tracą pracę' - Rzeczpospolita z dnia 01.09.2011 r.

2011-09-02 10:02:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje, że w artykule pt. 'Rząd oszczędza pieniądze, a inwalidzi tracą pracę' autor - Mateusz Rzemek, z dnia 01.09.2011 roku opublikowanym w dzienniku 'Rzeczpospolita' wkradł się błąd przy podpisie

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: WAŻNE - Termin na wysłanie wniosku Wn-D do PFRON jeżeli 20-go danego miesiąca wypada w sobotę - NOWA REGULACJA PRAWNA - Edyta Sieradzka

2011-09-02 09:42:00

Szanowni Państwo - z uzyskanych od PFRON i zamieszczonej na ich stronie informacji wynika, iż pracodawcy będą mogli obecnie tj. po 15.06.2011 r. wysyłać do PFRON wniosek Wn-D i informację INF-D-P oraz INF-O-PP lub INF-O-PR w poniedziałek - jeżeli 20 danego miesiąca przypadnie w

więcej

Dodatkowy wypoczynek niepełnosprawnego bez zmian - Edyta Sieradzka, Wiceprezes OBPON.ORG

2011-09-01 12:30:00

UPRAWNIENIA PRACOWNICZE | Niedoskonałość znowelizowanych przepisów może jedynie zniechęcić do zatrudniania osób, które udokumentują inwalidztwo. Przykładem jest wciąż niewyjaśniona kwestia udzielania tym osobom dodatkowego dziesięciodniowego wolnego od pracy

więcej

Rząd oszczędza pieniądze, a inwalidzi tracą pracę

2011-09-01 12:15:00

Rehabilitacja | W wyniku oszczędności kilkadziesiąt tysięcy niepełnosprawnych wypadło z systemu dofinansowań PFRON. Wielu z nich już nie pracuje Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w Polsce plasuje nas za większością państw UE. Z danych GUS wynika, że tylko co piąty niepełnosprawny w

więcej

Kiedy pracodawca musi dokonywać wpłat na PFRON

2011-09-01 08:45:00

Zatrudniamy łącznie 26 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym dwie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Dotychczas byliśmy zwolnieni z obowiązkowych wpłat na PFRON z uwagi na osiąganie ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc.

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Jak potraktować koszt dostępu do serwisow frrmy OBPON - zpchr.info oraz Vademecum Wiedzy?

2011-09-01 07:59:00

Pytanie i odpowiedź wybrane z serwisu  ( www.vademecumwiedzy.pl )       Pytanie: Witam, proszę o odpowiedź, czy kupując dostęp do serwisow frrmy OBPON, zpchr.info oraz Vademecum Wiedzy na okres trzech lat mogę potraktować to jako zwykly koszt

więcej

Przy kolejnym orzeczeniu pracownika można wstecznie zaliczyć do stanu zatrudnienia

2011-09-01 07:58:00

Głównym instrumentem, który wspiera pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, jest dofinansowanie do ich wynagrodzenia. Jednak aby je uzyskać, należy właściwie udokumentować stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych

więcej

Nowe przepisy regulujące funkcjonowanie ZAZ-ów

2011-09-01 07:47:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Nowe przepisy regulujące funkcjonowanie ZAZ-ów Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 70 (798) z dn. 2011.09.01, strona 3 W myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.