Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

NIK o orzecznictwie ZUS

2013-06-12 20:25:00

Organy orzekające o prawie do renty lub różnego rodzaju ulg popełniają niekiedy błędy, bo nie zawsze przestrzegają standardów i procedur. Ponieważ zadania systemu orzekania o niepełnosprawności i sytemu orzeczniczego ZUS są podobne, NIK ze względu na dobro chorych proponuje ich

więcej

Czy osoby niepełnosprawne stracą pracę?

2013-06-12 09:34:00

Komisja Europejska planuje wprowadzić limity udzielania pomocy publicznej. Czy oznacza to koniec systemu dofinansowań PFRON do wynagrodzeń? Czy pracownicy z niepełnosprawnością powinni w związku z tym obawiać się utraty pracy?

więcej

Nie będzie dopłaty do pensji, gdy zakończyła się umowa na czas określony

2013-06-12 09:24:00

Firma nie będzie mogła otrzymać dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym poprzednio pracowała osoba mająca umowę na czas określony.

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: OD 17.06.2013 r. ZMIANA ART. 21 ust. 5 USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

2013-06-11 13:21:00

Na podstawie art. 8 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, informujemy pracodawców osób niepełnosprawnych, iż od 17.06.2013 r. zmienia się bardzo ważny artykuł w ustawie o rehabilitacji, którym jest art. 21 ust. 5, na

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO GIP dotyczące konsekwencji w sferze prawa pracy przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o.o. ODPOWIEDŹ GIP Z DNIA 06.06.2013 R.

2013-06-11 10:20:00

W dniu 20.05.2013 r. Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do Głownego Inspektora Pracy z zapytaniem w zakresie wpływu, jaki wywiera w sferze stosunków pracy, przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z o.o. lub jednoosobową spółkę akcyjną na podstawie art.

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Problemy z ustaleniem daty likwidacji w kontekście obowiązku dokonania wpłaty, o której mowa w art. art. 33 ust. 7 i 7a ustawy o rehabilitacji ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 28.05.2013 R.

2013-06-11 10:10:00

W dniu 15.05.2013 Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z zapytaniem dotyczącym problemu z ustaleniem daty likwidacji w kontekście obowiązku dokonania wpłaty, o której mowa w art. art. 33 ust. 7 i 7a ustawy o rehabilitacji. Plik pisma do BON do pobrania >>>

więcej

NSA. Nie ma podstawy prawnej, nie ma korzyści

2013-06-11 08:15:00

Odpisy i wpłaty na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych nie mogą być kosztem uzyskania przychodów. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne spółki, której fiskus odmówił prawa do zaliczenia w koszty podatkowe wydatku m.in.

więcej

WSA w Gliwicach. Zakup auta nie zawsze zmniejsza ograniczenia zawodowe

2013-06-11 08:01:00

Organ podatkowy właściwy do wydania zaświadczenia 
o pomocy de minimis nie musi brać indywidualnego programu rehabilitacji niepełnosprawnego pracownika. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku 
z 30 kwietnia 2013 r. (I SA/Gl 1313/12). Stan

więcej

Unia chce zwalniać niepełnosprawnych

2013-06-10 08:56:00

Pomoc publiczna | W jednym roku PFRON nie będzie mógł przeznaczyć na dofinansowanie więcej niż 150 mln zł. Tysiące niepełnosprawnych mogą w przyszłym roku stracić pracę. Wszystko za sprawą zmiany unijnego prawa, która może drastycznie obciąć dofinansowanie do wynagrodzeń

więcej

Brukselski wyścig z czasem o byt niepełnosprawnych pracowników

2013-06-07 08:46:00

Najbliższe tygodnie przesądzą o przyszłości ponad 240 tys. osób, których zatrudnienie jest wspierane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ich los nie będzie jednak zależał od sytuacji tu, na miejscu, w zakładach pracy, ale od decyzji, które

więcej

Na jakiej wersji druku należy wysłać do 20 czerwca informację o zatrudnieniu niepełnosprawnych – INF-1

2013-06-06 09:06:00

Jako pracodawca z tzw. otwartego rynku pracy wysyłamy co miesiąc do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) informację o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – INF-1. Czy w związku z wejściem w życie nowego

więcej

Czy jest możliwe przeniesienie na inny podmiot prawa do ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2013-06-06 09:05:00

Jako przedsiębiorca zobowiązany do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z tytułu niezatrudnienia osób niepełnosprawnych dokonujemy zakupu usług sprzątania od pracodawcy legitymującego się prawem do wystawiania ulg we wpłatach na fundusz. Następnie

więcej

Czy konsorcjum zakładów pracy chronionej może wystawiać informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON

2013-06-06 09:05:00

Jestem przedsiębiorcą i wraz z innym pracodawcą utworzyliśmy konsorcjum, w ramach którego prowadzimy sprzedaż usługi sprzątania na terenie jednego z województw. Jako konsorcjum spełniamy tym samym warunek zatrudnienia odpowiedniego wskaźnika osób z niepełnosprawnością,

więcej

Od kiedy deklarację DEK-IIa należy przesłać na nowym formularzu

2013-06-06 09:03:00

Jesteśmy zakładem pracy chronionej i wysyłamy co miesiąc do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) deklarację wpłat – DEK-IIa. Czy w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia wykonawczego z nowym wzorem druku DEK-IIa, czy za maj – do 20

więcej

Jak obliczyć przychód niepełnosprawnego niepełnoetatowca, który był na urlopie i rozwiązuje stosunek pracy

2013-06-06 08:58:00

Zatrudniamy pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, na 1/2 etatu, z wynagrodzeniem 850 zł. Obowiązuje go skrócona norma dobowa, tj. 7 godzin. Ma ponad 10-letni staż pracy. Jeszcze nie nabył prawa do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni. Z końcem czerwca rozwiązujemy umowę o

więcej

Zagrożone miliardy na dofinansowania pensji

2013-06-06 08:39:00

Rząd zapowiada walkę o zachowanie dotychczasowych dopłat do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników Polska przedstawi swoje zastrzeżenia do projektu nowego rozporządzenia regulującego udzielanie pomocy publicznej podczas roboczego spotkania, które odbędzie się 1 lipca w

więcej

Komunikat Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie wyłączeń blokowych. Informacja ze spotkania z organizacjami w dniu 04.06.2013r.

2013-06-05 16:17:00

Komunikat Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dotyczący opublikowanego w dniu 10 maja 2013 r. przez Komisję Europejską projektu nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) W związku z opublikowanym przez Komisję Europejską projektem

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAROSŁAW DUDA WRAZ Z BON, ZARZĄD PFRON ORAZ ORGANIZACJE PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (W TYM OBPON.ORG) WALCZĄ W KOMISJI EUROPEJSKIEJ ORAZ UOKiK O KONTYNUACJĘ DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LATACH 2014 -2020

2013-06-05 09:14:00

Zarząd Organizacji OBPON.ORG informuje swoich Członków, jak i wszystkich pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, iż po spotkaniu zorganizowanym w dniu 04.06.2013 r. przez Pana Pełnomocnika Rządu Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudę, zarówno

więcej

WYSTĄPIENIE OBPON.ORG DO UOKiK w sprawie styczniowej nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, a w szczególności jej wpływu na termin występowania przez dysponentów środków ZFRON o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis ODPOWIEDŹ UOKiK Z DNIA 29.05.2013 R.

2013-06-04 10:00:00

W dniu 22.04.2013 r. Organizacja OBPON.ORG skierowała do UOKiK pismo w sprawie styczniowej nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, a w szczególności jej wpływu na termin występowania przez

więcej

Firmy zaczną zwalniać osoby niepełnosprawne

2013-06-04 08:46:00

Zaproponowane przez Komisję Europejską limity wysokości pomocy publicznej mogą doprowadzić do likwidacji systemu wspierania zatrudnienia za pomocą dopłat do pensji

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Spotkanie w MPiPS dotyczące projektu nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER)

2013-06-03 13:12:00

W dniu 22.05.2013 r. Organizacja OBPON.ORG otrzymała zaproszenie na spotkanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dotyczące projektu nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER). Na spotkaniu zostaną szerzej omówione ewentualne zagrożenia dla rynku pracy

więcej

Niektóre choroby podwładnych to niższe koszty dla firm

2013-06-03 08:16:00

Zatrudniąjąc osoby z powikłaniami cukrzycy lub z AIDS, pracodawca uniknie kar i wyższych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Podstawowy obowiązek wynikający z ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Zmiana terminu stosowania nowych formularzy deklaracji i informacji składanych do PFRON

2013-05-29 14:32:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż za okresy sprawozdawcze począwszy od września 2013 r. pracodawcy zobowiązani są składać deklaracje wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.