Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17245 pytań z odpowiedziami, 36 pytań oczekujących oraz 2685 komentarzy  

Katalog pytań i odpowiedzi / wybór kategorii

PORADY PRAWNE - adwokat

dotyczy: zakłady pracy chronionej + pracodawcy ON z otwartego rynku pracy + wszystkie inne podmioty lub osoby

« wstecz