Twoje zamówienie

Nowości

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

Reklama

Nasze serwisy

ZFRON info

W serwisie znajduje się: 17401 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Księgarnia

Książka

Dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacja składek na ubezpieczenia społeczne. Praktyczne kompendium - w ujęciu narastającym wraz z rozliczeniem rocznym w przykładach, pytaniach i odpowiedziach

Autor:
Szczepan Wroński, Edyta Sieradzka
Wydawca:
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Rok wydania:
2008
Format:
B5
Rodzaj okładki:
miękka
Ilość stron:
592
ISBN:
978-83-925661-6-8
Cena:
51.45 zł + 12,00 koszty przesyłki

Rok 2009 przyniesie sporo zmian w zakresie sposobu rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Intencje ustawodawców są szczytne: uproszczenie procedur, zwiększenie zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Już teraz jednak wiemy, że - jak by nie było - w roku 2009 pozostanie nam, naszym Klientom i wszystkim benefi cjentom wiele pracy w zakresie dofi nansowań.

Książka jest praktycznym poradnikiem zawierającym bardzo istotne informacje np. na temat przełożenia orzeczeń o niepełnosprawności, wyliczania różnych pułapów pomocy, stanowiska BON, wyjaśnienia OBPON oraz rozliczenie roczne za 2008r. Dokumenty na podstawie, których pracodawcy uzyskują pomoc publiczną muszą przechowywać je przez 10 lat. Ta książka będzie dla Państwa pomocna podczas każdej ewentualnej kontroli czy to Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Urzędu Skarbowego (US), Urzędu Wojewódzkiego (UW) czy Najwyższej Izby Kontroli (NIK).

Spis treści

Kupuj dalej Do koszyka